Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Cu

Nguyên quán Cai Lậy - Tiền Giang

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 14/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Mỹ phước tây - Xã Mỹ Phước Tây - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 20/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Xã Phú Ngãi Trị - Huyện Châu Thành - Long An
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Xã Phú Ngãi Trị - Huyện Châu Thành - Long An
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cu

  Nguyên quán Mỹ Đức Đông - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cu, nguyên quán Mỹ Đức Đông - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1947, hi sinh 30/04/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...