Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Cư

Nguyên quán Chà Là - Dương Minh Châu - Tây Ninh

Hi sinh 02/11/1971

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị C31

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hoà Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn

  Nguyên quán Chà Là - Dương Minh ChâuTây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn , nguyên quán Chà Là - Dương Minh ChâuTây Ninh hi sinh 02/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hòa Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn , nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Hoà Thành - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn , nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 5/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Phước Hoà - Xã Phước Hòa - Huyện Tuy Phước - Bình Định
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn , nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Ân Tín - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...