Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Cường

Nguyên quán Phường 7 - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

Hi sinh 08/06/1986

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị D2009

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cường

  Nguyên quán Hưng Thạnh - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cường, nguyên quán Hưng Thạnh - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1962, hi sinh 29/11/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cường

  Nguyên quán Phường 7 - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cường, nguyên quán Phường 7 - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang hi sinh 06/08/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1965, hi sinh 28/7/1983, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh TG - Xã Trung An - Thành Phố Mỹ Tho - Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1965, hi sinh 28/7/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...