Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Cửu

Nguyên quán Hòa Bình - Biên Hòa - Đồng Nai

Hi sinh 26/2/1963

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cửu

  Nguyên quán Hòa Bình - Biên Hòa - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cửu, nguyên quán Hòa Bình - Biên Hòa - Đồng Nai hi sinh 26/2/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cửu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại xã Thông Hòa - Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 26/2/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cửu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Long An - Phường 5 - Thị xã Tân An - Long An
 5. Xem thêm các kết quả khác...