Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Đậm

Hi sinh 1/12/1954

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện hoằng hoá - Thị trấn Bút Sơn - Huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội
74-tô Vĩnh Diện-đông thọ Thành Phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
ĐT: 037 3713 951

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đậm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đậm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đậm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đậm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đậm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đậm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đậm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đậm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 30/12/1963, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...