Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Dân

Nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang

Sinh 1948

Hi sinh 26/05/1968

Cấp bậc Du kích

Đơn vị Xã Nhị Bình

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dân

  Nguyên quán Tân Mỹ Chánh - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dân, nguyên quán Tân Mỹ Chánh - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1926, hi sinh 19/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dân

  Nguyên quán Tân Mỹ Chánh - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dân, nguyên quán Tân Mỹ Chánh - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1926, hi sinh 19/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dân

  Nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dân, nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1948, hi sinh 26/05/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh TG - Xã Trung An - Thành Phố Mỹ Tho - Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...