Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Đặng

Nguyên quán Tân Bửu - Biên Hòa - Đồng Nai

Hi sinh 5/9/1978

Cấp bậc Trung Sỹ

Đơn vị C1 - D440 - Đồng Nai

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đặng Văn Huỳnh

  Nguyên quán Phúc Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

  Liệt sĩ Đặng Văn Huỳnh, nguyên quán Phúc Sơn - Anh Sơn - Nghệ An hi sinh 10/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đặng Văn Huỳnh

  Nguyên quán Mỹ Lương - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Đặng Văn Huỳnh, nguyên quán Mỹ Lương - Cái Bè - Tiền Giang hi sinh 15/07/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Đặng Văn Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Huỳnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đặng

  Nguyên quán Tân Bửu - Biên Hòa - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đặng, nguyên quán Tân Bửu - Biên Hòa - Đồng Nai hi sinh 5/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...