Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Dành

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Kp 5 Thị trấn Uyên Hưng Huyện Tân Uyên
ĐT: 0650.3656339 - 0650 3641 102

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 21/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Tân Uyên - Xã Khánh Bình - Huyện Tân Uyên - Bình Dương
 3. Liệt sĩ Huỳnh văn Dành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Dành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 14/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Văn Dành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Dành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại huyện Cầu Kè - Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh
 5. Xem thêm các kết quả khác...