Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Danh

Hi sinh 26/3/1959

Hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu Phố 2, Thị Trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm
ĐT: 075.3861030

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Danh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Danh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 5. Liệt sĩ Huỳnh văn Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Danh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại -
 6. Xem thêm các kết quả khác...