Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Đào

Nguyên quán Quốc Thạnh - An Phú - An Giang

Hi sinh 19/05/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đào

  Nguyên quán Quốc Thạnh - An Phú - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đào, nguyên quán Quốc Thạnh - An Phú - An Giang hi sinh 19/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Đào Khắc Huỳnh

  Nguyên quán Đông Anh - Vĩnh Phú - Hà Nội

  Liệt sĩ Đào Khắc Huỳnh, nguyên quán Đông Anh - Vĩnh Phú - Hà Nội, sinh 1940, hi sinh 21/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Đào Ngọc Huỳnh

  Nguyên quán Vọng Thê - Thoại Sơn - An Giang

  Liệt sĩ Đào Ngọc Huỳnh, nguyên quán Vọng Thê - Thoại Sơn - An Giang hi sinh 14/04/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Đào Ngọc Huỳnh

  Nguyên quán Vọng Thê - Thoại Sơn - An Giang

  Liệt sĩ Đào Ngọc Huỳnh, nguyên quán Vọng Thê - Thoại Sơn - An Giang hi sinh 14/4/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...