Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Dẩu

Nguyên quán Long An - Long Thành - Đồng Nai

Hi sinh 1965

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT: 061.3844278

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dẩu

  Nguyên quán Phước Long - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dẩu, nguyên quán Phước Long - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dẩu

  Nguyên quán Phước Long - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dẩu, nguyên quán Phước Long - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 09/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dẩu

  Nguyên quán Long An - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dẩu, nguyên quán Long An - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dẩu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dẩu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Tân Uyên - Xã Khánh Bình - Huyện Tân Uyên - Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...