Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Dẻo

Nguyên quán Phước An - Nhơn Trạch - Đồng Nai

Hi sinh 13/1/1968

Cấp bậc Du kích

Đơn vị Xã Phước An

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT: 061.3844278

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dẻo

  Nguyên quán Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dẻo, nguyên quán Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh, sinh 1958, hi sinh 19/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dẻo

  Nguyên quán Phước An - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dẻo, nguyên quán Phước An - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 13/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dẻo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dẻo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 19/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Lộc Ninh - Thị trấn Lộc Ninh - Huyện Lộc Ninh - Bình Phước
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dẻo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dẻo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - Xã Long Phước - Huyện Long Thành - Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dẻo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dẻo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 8/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 6. Xem thêm các kết quả khác...