Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Đồ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Kp 5 Thị trấn Uyên Hưng Huyện Tân Uyên
ĐT: 0650.3656339 - 0650 3641 102

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đồ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đồ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Tân Uyên - Xã Khánh Bình - Huyện Tân Uyên - Bình Dương
 3. Liệt sĩ Huỳnh Đồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Đồ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 4/1950, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Đồ

  Nguyên quán Phong Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Văn Đồ, nguyên quán Phong Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hoá, sinh 1926, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...