Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Đông

Nguyên quán Lai Hưng - Bến Cát

Sinh 1952

Đơn vị QĐNDVN

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện Bến Cát
Kp5 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3566 174
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát
ĐT: 0650.3564322
Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện
Kp2 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3558 557 - 0650 3564 419

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đông

  Nguyên quán Lộc Trung - Lộc Ninh - Sông Bé

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đông, nguyên quán Lộc Trung - Lộc Ninh - Sông Bé hi sinh 18/6/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đông

  Nguyên quán Lai Hưng - Bến Cát - Bình Dương

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đông, nguyên quán Lai Hưng - Bến Cát - Bình Dương, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 15/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Gò Công Đông - Thị xã Gò Công - Xã Gia Thuận - Huyên Gò Công Đông - Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1966, hi sinh 21/2/1985, hiện đang yên nghỉ tại Mỹ phước tây - Xã Mỹ Phước Tây - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...