Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Đồng

Nguyên quán Hòa Ninh - Hòa vang - Quảng Nam

Hi sinh 31/3/1982

Đơn vị E 88 - F 302

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đồng

  Nguyên quán Hòa Ninh - Hòa vang - Quảng Nam

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đồng, nguyên quán Hòa Ninh - Hòa vang - Quảng Nam hi sinh 31/3/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 20/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Trà Cú - Huyện Trà Cú - Trà Vinh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 31/3/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Khánh - Thị xã Long Khánh - Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Đồng Văn Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Văn Huỳnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại Minh Hải - Xã Ninh Quới - Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu
 5. Xem thêm các kết quả khác...