Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Đực

Nguyên quán Hòa Khánh - Cái Bè - Tiền Giang

Sinh 1942

Hi sinh 30/11/1967

Cấp bậc B Trưởng

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đực

  Nguyên quán Thới Sơn - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đực, nguyên quán Thới Sơn - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1948, hi sinh 16/01/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đực

  Nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đực, nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1949, hi sinh 13/04/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đực

  Nguyên quán Chánh Phú Hòa - Bến Cát

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đực, nguyên quán Chánh Phú Hòa - Bến Cát, sinh 1926, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đực

  Nguyên quán An Tường - Càng Long

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đực, nguyên quán An Tường - Càng Long, sinh 1945, hi sinh 4/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đực

  Nguyên quán Thới Sơn - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đực, nguyên quán Thới Sơn - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1948, hi sinh 16/01/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...