Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Được

Hi sinh 7/10/1965

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT: 061.3844278

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Được, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Được, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Được, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Huỳnh văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Được, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...