Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Ê

Hiện đang yên nghỉ tại Mang Thít - Xã Tân Long Hội - Huyện Mang Thít - Vĩnh Long

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động Thương Binh & Xã Hội
Khóm I - Thị trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít
ĐT: 0703840265

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/8/1962, hiện đang yên nghỉ tại Phước Long - Xã Phước Long - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ HUỳnh Văn Ê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ HUỳnh Văn Ê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 23/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đức Hòa - Thị trấn Hậu Nghĩa - Huyện Đức Hòa - Long An
 5. Xem thêm các kết quả khác...