Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Em

Hi sinh 18/2/1973

Hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Khu phố 2 - Thị trấn - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
ĐT: 075.3871.219

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh văn Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Em, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Em, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại xã Long Tiên - Xã Long Tiên - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Em, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Em, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mang Thít - Xã Tân Long Hội - Huyện Mang Thít - Vĩnh Long
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Em, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT Long Hồ - Xã Tân An Hội - Huyện Long Hồ - Vĩnh Long
 6. Xem thêm các kết quả khác...