Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Gân

Sinh 1956

Hi sinh 1968

Cấp bậc Ap

Đơn vị C62 - Châu Thành

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Kp 5 Thị trấn Uyên Hưng Huyện Tân Uyên
ĐT: 0650.3656339 - 0650 3641 102

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Gân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Gân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Gân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Gân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Tân Uyên - Xã Khánh Bình - Huyện Tân Uyên - Bình Dương
 3. Liệt sĩ Trần Văn Gân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Gân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Huyện Thanh Bình - Thị trấn Thanh Bình - Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Gân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Gân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/11/1947, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...