Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Gắt

Nguyên quán Phước Thọ - Nhơn Trạch - Đồng Nai

Hi sinh 5/5/1971

Cấp bậc Hạ sĩ

Đơn vị V 240 Long Thành

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT: 061.3844278

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Gắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Gắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - Xã Long Phước - Huyện Long Thành - Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Gắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Gắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 27/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Xã Phú Ngãi Trị - Huyện Châu Thành - Long An
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Gắt

  Nguyên quán Phước Thọ - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Gắt, nguyên quán Phước Thọ - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 5/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Gắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Gắt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1963, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Long An - Phường 5 - Thị xã Tân An - Long An
 5. Xem thêm các kết quả khác...