Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Gỉa

Nguyên quán Phước Thọ - Nhơn Trạch - Đồng Nai

Hi sinh 12/2/1953

Cấp bậc Xã đội phó

Đơn vị Xã Phước Thọ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT: 061.3844278

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Gỉa

  Nguyên quán Phước Thọ - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Gỉa, nguyên quán Phước Thọ - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 12/2/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Gỉa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Gỉa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 12/2/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - Xã Long Phước - Huyện Long Thành - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn văn Gỉa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Gỉa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Phú quốc - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang
 4. Liệt sĩ Khưu văn Gỉa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khưu văn Gỉa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Kiên Giang - Huyện An Biên - Kiên Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...