Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Hanh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Đường 2 tháng 9, khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh
ĐT: 072 3844 140

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Hanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 7/4/1950, hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Huỳnh Hanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Hanh

  Nguyên quán Hợp Đồng - Chương Mỹ - Hà Tây

  Liệt sĩ Đỗ Văn Hanh, nguyên quán Hợp Đồng - Chương Mỹ - Hà Tây, sinh 1940, hi sinh 19/01/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mai Văn Hanh

  Nguyên quán Thái Thuần - Thái Thuỵ - Thái Bình

  Liệt sĩ Mai Văn Hanh, nguyên quán Thái Thuần - Thái Thuỵ - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 03/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...