Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Hát

Nguyên quán Thiện Trí - Cái Bè - Tiền Giang

Sinh 1962

Hi sinh 18/04/1981

Đơn vị C12 - D9 - E30 - F4

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hát

  Nguyên quán Thiện Trí - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hát, nguyên quán Thiện Trí - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1962, hi sinh 18/04/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 18/4/1981, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Văn Hát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Hát, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại huyện Càng Long - Thị trấn Càng Long - Huyện Càng Long - Trà Vinh
 5. Xem thêm các kết quả khác...