Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Hết

Nguyên quán Tân Triều - Vĩnh Cửu - Đồng Nai

Hi sinh 8/1947

Cấp bậc binh nhất - chiến sỉ

Đơn vị E310

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN VĨNH CỬU
kp8-TT Vĩnh An, , Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 3697959- 061.3861130(giám đốc)
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
KP2 - TT Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: 061.3962500

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hết

  Nguyên quán Phú Lộc - Phú Châu - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hết, nguyên quán Phú Lộc - Phú Châu - An Giang, sinh 1967, hi sinh 28/07/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hết

  Nguyên quán Phạm Nhẫn 2 - Bình Chánh - Thành phố Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hết, nguyên quán Phạm Nhẫn 2 - Bình Chánh - Thành phố Hồ Chí Minh hi sinh 19/2/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hết

  Nguyên quán Phú Lộc - Phú Châu - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hết, nguyên quán Phú Lộc - Phú Châu - An Giang, sinh 1967, hi sinh 28/07/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hết

  Nguyên quán Phạm Nhẫn 2 - Bình Chánh - Thành phố Hồ - Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hết, nguyên quán Phạm Nhẫn 2 - Bình Chánh - Thành phố Hồ - Hồ Chí Minh hi sinh 19/2/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...