Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Hết

Nguyên quán Phú Lộc - Phú Châu - An Giang

Sinh 1967

Hi sinh 28/07/1987

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị D7 E429 F302

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hết

  Nguyên quán Tân Triều - Vĩnh Cửu - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hết, nguyên quán Tân Triều - Vĩnh Cửu - Đồng Nai hi sinh 8/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hết

  Nguyên quán Phạm Nhẫn 2 - Bình Chánh - Thành phố Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hết, nguyên quán Phạm Nhẫn 2 - Bình Chánh - Thành phố Hồ Chí Minh hi sinh 19/2/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hết

  Nguyên quán Phú Lộc - Phú Châu - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hết, nguyên quán Phú Lộc - Phú Châu - An Giang, sinh 1967, hi sinh 28/07/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hết

  Nguyên quán Phạm Nhẫn 2 - Bình Chánh - Thành phố Hồ - Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hết, nguyên quán Phạm Nhẫn 2 - Bình Chánh - Thành phố Hồ - Hồ Chí Minh hi sinh 19/2/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...