Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Ho

Hi sinh 30/11/1961

Đơn vị D514

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ho, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/11/1961, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ho, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh TG - Xã Trung An - Thành Phố Mỹ Tho - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ho

  Nguyên quán Nam Hà

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ho, nguyên quán Nam Hà hi sinh 16/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Tòng Văn Ho

  Nguyên quán Chiêng Mon - Sông Mã - Sơn La

  Liệt sĩ Tòng Văn Ho, nguyên quán Chiêng Mon - Sông Mã - Sơn La hi sinh 28/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...