Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Hổ

Nguyên quán Phước Thọ - Nhơn Trạch - Đồng Nai

Hi sinh 27/4/1967

Cấp bậc Du kích

Đơn vị Xã Phước Thọ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT: 061.3844278

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hổ

  Nguyên quán Phước Thọ - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hổ, nguyên quán Phước Thọ - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 27/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hổ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1967, hi sinh 7/6/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hổ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1963, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hổ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/1/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Huyện Cái Nước - Thị trấn Cái Nước - Huyện Cái Nước - Cà Mau
 5. Xem thêm các kết quả khác...