Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoà

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Kp 5 Thị trấn Uyên Hưng Huyện Tân Uyên
ĐT: 0650.3656339 - 0650 3641 102

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 24/7/1984, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 4/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...