Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng

Nguyên quán Song Thuận - Châu Thành - Tiền Giang

Sinh 1952

Hi sinh 16/11/1973

Cấp bậc ủy viên

Đơn vị Thành đoàn Mỹ Tho

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Huỳnh

  Nguyên quán Kỳ Thịnh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Văn Huỳnh, nguyên quán Kỳ Thịnh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh, sinh 1950, hi sinh 31/05/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Huỳnh

  Nguyên quán Cao Khánh - Trùng Khánh - Hoàng Liên Sơn

  Liệt sĩ Hoàng Văn Huỳnh, nguyên quán Cao Khánh - Trùng Khánh - Hoàng Liên Sơn, sinh 1951, hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng

  Nguyên quán Tân Phú - Vĩnh Cửu - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng, nguyên quán Tân Phú - Vĩnh Cửu - Đồng Nai hi sinh 28/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng

  Nguyên quán Ngọc Hiệp - Nha Trang - Khánh Hòa

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng, nguyên quán Ngọc Hiệp - Nha Trang - Khánh Hòa hi sinh - /7/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà
 5. Xem thêm các kết quả khác...