Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng

Nguyên quán Ngọc Hiệp - Nha Trang - Khánh Hòa

Hi sinh - /7/1948

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu liên cơ quan - 30 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ
ĐT: (058) 3525 102

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Huỳnh

  Nguyên quán Kỳ Thịnh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Văn Huỳnh, nguyên quán Kỳ Thịnh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh, sinh 1950, hi sinh 31/05/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Huỳnh

  Nguyên quán Cao Khánh - Trùng Khánh - Hoàng Liên Sơn

  Liệt sĩ Hoàng Văn Huỳnh, nguyên quán Cao Khánh - Trùng Khánh - Hoàng Liên Sơn, sinh 1951, hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng

  Nguyên quán Tân Phú - Vĩnh Cửu - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng, nguyên quán Tân Phú - Vĩnh Cửu - Đồng Nai hi sinh 28/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng

  Nguyên quán Song Thuận - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng, nguyên quán Song Thuận - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1952, hi sinh 16/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...