Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng

Nguyên quán Hòa Hưng - Cái Bè - Tiền Giang

Sinh 1957

Hi sinh 10/01/1979

Cấp bậc Du kích Xã

Đơn vị Xã Hoà Hưng

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Huỳnh

  Nguyên quán Kỳ Thịnh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Văn Huỳnh, nguyên quán Kỳ Thịnh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh, sinh 1950, hi sinh 31/05/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Huỳnh

  Nguyên quán Cao Khánh - Trùng Khánh - Hoàng Liên Sơn

  Liệt sĩ Hoàng Văn Huỳnh, nguyên quán Cao Khánh - Trùng Khánh - Hoàng Liên Sơn, sinh 1951, hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng

  Nguyên quán Tân Phú - Vĩnh Cửu - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng, nguyên quán Tân Phú - Vĩnh Cửu - Đồng Nai hi sinh 28/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng

  Nguyên quán Song Thuận - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng, nguyên quán Song Thuận - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1952, hi sinh 16/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng

  Nguyên quán Ngọc Hiệp - Nha Trang - Khánh Hòa

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng, nguyên quán Ngọc Hiệp - Nha Trang - Khánh Hòa hi sinh - /7/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà
 6. Xem thêm các kết quả khác...