Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Hòi

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hòi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hòi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hòi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hòi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Khánh - Thị xã Long Khánh - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Võ Văn Hòi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Hòi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Đặng Văn Hòi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Hòi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Đức Hòa - Thị trấn Hậu Nghĩa - Huyện Đức Hòa - Long An
 5. Xem thêm các kết quả khác...