Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Hợi

Cấp bậc Trinh sát

Đơn vị Huyện Xuân Lộc

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Cần Thơ - Cần Thơ
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Khánh - Thị xã Long Khánh - Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...