Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Hơn

Hi sinh 19/02/1978

Đơn vị Du kích

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/02/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1924, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Giá Rai - Huyện Giá Rai - Bạc Liêu
 5. Xem thêm các kết quả khác...