Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Hồng

Nguyên quán Hoà Vang - Đà Nẵng

Sinh 1961

Hi sinh 4/4/1981

Đơn vị D1 - E201

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hồng

  Nguyên quán Hoà Vang - Quảng Nam - Đà Nẵng

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hồng, nguyên quán Hoà Vang - Quảng Nam - Đà Nẵng, sinh 1961, hi sinh 4/4/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Huỳnh Hồng Được

  Nguyên quán Bình Trung - Phú Tân - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Hồng Được, nguyên quán Bình Trung - Phú Tân - An Giang hi sinh 08/03/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hồng

  Nguyên quán Phú Hội - Phú Châu - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hồng, nguyên quán Phú Hội - Phú Châu - An Giang hi sinh 09/04/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Huỳnh

  Nguyên quán Phú Lợi - Kỳ Anh - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Huỳnh, nguyên quán Phú Lợi - Kỳ Anh - Nghệ Tĩnh, sinh 1951, hi sinh 05/01/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 5. Xem thêm các kết quả khác...