Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Hồng

Nguyên quán Long An - Châu Thành - Tiền Giang

Sinh 1962

Hi sinh 01/03/1983

Cấp bậc Trung đội trưởng

Đơn vị Sư đoàn 8 QK9

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hồng

  Nguyên quán Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hồng, nguyên quán Trảng Bàng - Tây Ninh, sinh 1933, hi sinh 31/12/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hồng

  Nguyên quán Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hồng, nguyên quán Trảng Bàng - Tây Ninh, sinh 1933, hi sinh 31/12/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1963, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Duyên Hải - Xã Long Toàn - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Xã Phú Ngãi Trị - Huyện Châu Thành - Long An
 5. Xem thêm các kết quả khác...