Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Hưng

Sinh 1926

Hi sinh 19/07/1963

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 19/07/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 19/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 17/2/1949, hiện đang yên nghỉ tại Cầu Ngang - Huyện Châu Thành - Trà Vinh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Tiểu Cần - Thị trấn Châu Thành - Huyện Châu Thành - Trà Vinh
 5. Xem thêm các kết quả khác...