Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Hưởng

Nguyên quán Bình Mỹ - Hòa Đồng - Mỹ Tho

Sinh 1941

Hi sinh 01/10/1970

Cấp bậc Thượng sĩ

Đơn vị M1 - E81

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Phú - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Tân Phú - Đồng Phú - Bình Phước
ĐT: 06513.832.007 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hưởng

  Nguyên quán Kiến Xương - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hưởng, nguyên quán Kiến Xương - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1923, hi sinh 30/4/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Hoà - tỉnh Long An
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hưởng

  Nguyên quán Bình Mỹ - Hòa Đồng - Mỹ Tho

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hưởng, nguyên quán Bình Mỹ - Hòa Đồng - Mỹ Tho, sinh 1941, hi sinh 1/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Trà Vinh - Trà Vinh - Trà Vinh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước - xã Đồng Tâm - Huyện Đồng Phú - Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...