Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Hường

Nguyên quán Phước Thiền - Nhơn Trạch - Đồng Nai

Hi sinh 22/12/1969

Cấp bậc Xã đội trưởng

Đơn vị Xã Phước Thiền

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT: 061.3844278

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1985, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Lai Vung - Xã Long Hậu - Huyện Lai Vung - Đồng Tháp
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hường

  Nguyên quán Phước Thiền - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hường, nguyên quán Phước Thiền - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 22/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ huỳnh văn hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ huỳnh văn hường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...