Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Khỏi

Nguyên quán Miền Bắc

Sinh 1920

Hi sinh 13/7/1947

Cấp bậc CS

Đơn vị Chi đội 12 - E308

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Hoà - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Hòa
ĐT825, Hậu Nghĩa, Đức Hòa
ĐT: (072) 3811128
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Nguyễn Trọng Thế, Hậu Nghĩa, Đức Hòa
ĐT: 072 3851 251 - (072) 3813505

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Khỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Khỏi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Đức Hòa - Thị trấn Hậu Nghĩa - Huyện Đức Hòa - Long An
 2. Liệt sĩ Đoàn Văn Khỏi

  Nguyên quán Quyết Tiến - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Đoàn Văn Khỏi, nguyên quán Quyết Tiến - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1959, hi sinh 13/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đoàn Văn Khỏi

  Nguyên quán Quyết Tiến - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Đoàn Văn Khỏi, nguyên quán Quyết Tiến - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1959, hi sinh 13/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Đoàn Văn Khỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Khỏi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 13/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Bến Cầu - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...