Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiếm

Nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

Sinh 1943

Hi sinh 30/11/1964

Cấp bậc A trưởng Du kích

Đơn vị Xã Trung An

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiếm

  Nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiếm, nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1943, hi sinh 30/11/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 30/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh TG - Xã Trung An - Thành Phố Mỹ Tho - Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 8/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...