Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiệt

Nguyên quán Long Định - Châu Thành - Tiền Giang

Sinh 1921

Hi sinh 10/06/1968

Cấp bậc Cán bộ

Đơn vị Binh vận tỉnh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiệt

  Nguyên quán An Nhơn - Châu Thành - Đồng Tháp

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiệt, nguyên quán An Nhơn - Châu Thành - Đồng Tháp hi sinh 13/12/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiệt

  Nguyên quán An Nhơn - Châu Thành - Đồng Tháp

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiệt, nguyên quán An Nhơn - Châu Thành - Đồng Tháp hi sinh 13/12/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiệt

  Nguyên quán Long Định - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiệt, nguyên quán Long Định - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1921, hi sinh 06/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiệt

  Nguyên quán An Nhơn - Châu Thành - Đồng Tháp

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiệt, nguyên quán An Nhơn - Châu Thành - Đồng Tháp hi sinh 13/12/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...