Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiệt

Nguyên quán An Nhơn - Châu Thành - Đồng Tháp

Hi sinh 13/12/1988

Cấp bậc Trung đội trưởng

Đơn vị D 9 E429 F302

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiệt

  Nguyên quán Long Định - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiệt, nguyên quán Long Định - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1921, hi sinh 10/06/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiệt

  Nguyên quán An Nhơn - Châu Thành - Đồng Tháp

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiệt, nguyên quán An Nhơn - Châu Thành - Đồng Tháp hi sinh 13/12/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiệt

  Nguyên quán Long Định - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiệt, nguyên quán Long Định - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1921, hi sinh 06/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiệt

  Nguyên quán An Nhơn - Châu Thành - Đồng Tháp

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiệt, nguyên quán An Nhơn - Châu Thành - Đồng Tháp hi sinh 13/12/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...