Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Lá

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT: 061.3844278

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn

  Nguyên quán Phước Thiền - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn , nguyên quán Phước Thiền - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 14/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn

  Nguyên quán Phước Thiền - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn , nguyên quán Phước Thiền - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 14/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn , nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Huỳnh văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn , nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 29/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...