Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Lẫm

Nguyên quán Hòa Hưng - Cái Bè - Tiền Giang

Sinh 1929

Hi sinh 28/11/1965

Cấp bậc Phó An ninh

Đơn vị Xã Hoà Hưng

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lẫm

  Nguyên quán Hòa Hưng - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lẫm, nguyên quán Hòa Hưng - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1929, hi sinh 28/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lẫm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lẫm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 28/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lẫm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lẫm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/3/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lẫm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lẫm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Long Mỹ - Cần Thơ
 5. Xem thêm các kết quả khác...