Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Lành

Nguyên quán Mỹ Phước - Châu Thành - Tiền Giang

Sinh 1923

Hi sinh 06/04/1948

Cấp bậc A trưởng Du kích

Đơn vị Xã Mỹ Phước

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lành

  Nguyên quán Mỹ Phước - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lành, nguyên quán Mỹ Phước - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1923, hi sinh 04/06/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 10/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 6/4/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh TG - Xã Trung An - Thành Phố Mỹ Tho - Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1909, hi sinh 24/2/1951, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Huyện Long Mỹ - Cần Thơ
 6. Xem thêm các kết quả khác...