Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Lĩnh

Nguyên quán Linh chí - Chí Linh - Hải Dương

Sinh 1960

Hi sinh 24/01/1979

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị F10 QĐ3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lĩnh

  Nguyên quán Linh chí - Chí Linh - Hải Dương

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lĩnh, nguyên quán Linh chí - Chí Linh - Hải Dương, sinh 1960, hi sinh 24/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lĩnh

  Nguyên quán Linh chí - Chí Linh - Hải Dương

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lĩnh, nguyên quán Linh chí - Chí Linh - Hải Dương, sinh 1960, hi sinh 24/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 24/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Công Lĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Công Lĩnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1949, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Cần Thơ - Cần Thơ
 5. Xem thêm các kết quả khác...