Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Lộc

Hi sinh 23/4/1975

Cấp bậc Địa phương

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 6/11/1981, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Gò Công Đông - Thị xã Gò Công - Xã Gia Thuận - Huyên Gò Công Đông - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 23/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Trà Cú - Huyện Trà Cú - Trà Vinh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Trà Vinh - Trà Vinh - Trà Vinh
 5. Xem thêm các kết quả khác...