Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Lợi

Nguyên quán Bình Trị Đông - Bình Chánh - TP.HCM

Sinh 1934

Hi sinh 8/4/1969

Cấp bậc U3 - Ct

Đơn vị Biệt động - N13

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Hoà - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Hòa
ĐT825, Hậu Nghĩa, Đức Hòa
ĐT: (072) 3811128
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Nguyễn Trọng Thế, Hậu Nghĩa, Đức Hòa
ĐT: 072 3851 251 - (072) 3813505

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lợi

  Nguyên quán Vĩnh Thái - Hương Phú - Bình Trị Thiên

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lợi, nguyên quán Vĩnh Thái - Hương Phú - Bình Trị Thiên, sinh 1960, hi sinh 3/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lợi

  Nguyên quán Sông Bé

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lợi, nguyên quán Sông Bé hi sinh 19/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lợi

  Nguyên quán Lai Uyên - Bến Cát

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lợi, nguyên quán Lai Uyên - Bến Cát hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lợi

  Nguyên quán Lai Uyên - Bến Cát

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lợi, nguyên quán Lai Uyên - Bến Cát hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lợi

  Nguyên quán Hòa Định - Bến Cát

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lợi, nguyên quán Hòa Định - Bến Cát, sinh 1931, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 6. Xem thêm các kết quả khác...